آکورد آی خدا دلگیرم ازت در کلوپ گیتار

آکورد آی خدا دلگیرم ازت

آکورد آی خدا دلگیرم ازت

محسن یگانه

2/4

آیEm خدا دل گیرم ازتG آی Emزندگی سیرم ازتG

آیG زندگی میمیرمB و عمرموC پس میگیرم ازتG

اینG غصه هایAm لعنتی ازEm خنده دورم میکننG

اینEm نفس های بی هدفB زندهC به گورمG میکنن

چهG لحظه هایAm خوبیهEm ثانیه هایG آخره

فرشتهEm مردن منB منو ازC اینجا میبرهG

آیEm خدا دل گیرم ازتG آی Emزندگی سیرم ازتG

آیG زندگی میمیرمB و عمرموC پس میگیرم ازتG

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *