نت و تبلچر آنشرلی به همراه توضیحات و بکینگ ترک

۱۴,۰۰۰ تومان

نت و تبلچر آنشرلی به همراه توضیحات و بکینگ ترک

فایل‌های همراه :

۱- فایل صوتی ملودی با سرعت ۱۰۰

۲-فایل صوتی ملودی با سرعت ۱۳۰

۳-فایل صوتی ملودی با سرعت ۱۵۴

۴-فایل بکینگ ترک آنرشلی

۵- فایل PDF نت و تبلچر آنشرلی

۶-فایل ۱۳ دقیقه‌ای توضیحات آهنگ

دسته: